Lidah bĕrchabang, lidah biawak

Water Monitor (Varanus salvator salvator)
Biawak Air (Varanus salvator salvator) di Zoo Negara Malaysia.

Lidah bĕrchabang, lidah biawak. (R-1,M-5)
The forked tongue, the tongue of the monitor lizard.

Takrifan bidal mengikut Kamus Istimewa Peribahasa Melayu (terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia) adalah “Tidak dapat dipercayai barang katanya”.

Pantun menarik berkenaan biawak – dipetik dari Kurik Kundi Merah Saga, Dewan Bahasa dan Pustaka

Habis bayam disusur babi
Banyak mati terkena damak
Ayam jangan bebaskan diri
Biawak tunggu di tepi semak

Lagi bidalan biawak:-

Biawak kudong masok kampong

Monitor-lizard (Biawak)
Biawak di Zoo Negara.

Biawak kudong masok kampong. (R-1,M- )
A tailless monitor-lizards strays into the village. And so is observed by all and sundry, whereas as ordinary biawak complete with tail might go unnoticed.

Takrifan bidal mengikut Kamus Istimewa Peribahasa Melayu (terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia) adalah “Orang jahat yang dikenal ramai”.

Pantun menarik menggunakan biawak sebagai pembayang – dipetik dari Kurik Kundi Merah Saga, Dewan Bahasa dan Pustaka

Zaman emak mudik ke hulu
Ikan kekek makanan biawak
Zaman emak menjahit baju
Lekat sikit bawah ketiak

Lagi bidalan biawak:-