Ka-laut mĕrachek ikan, tĕrsenyum siput, ka-hutan mĕmancing punai, tĕrtawa badak

The Boats
Jeti Nelayan Parit Jawa, Muar, Johor.

Ka-laut mĕrachek ikan, tĕrsenyum siput, ka-hutan mĕmancing punai, tĕrtawa badak.
(R-1,M-2)
Set snares for fish at sea and the shellfish will smile: angle for pigeon in the forest and the rhinoceros will lough.

White Rhinoceros (Badak Sumbu Putih)
Badak Sumbu Putih (White Rhinoceros – Ceratotherium simum) di Zoo Negara, Malaysia.

Takrifan bidal mengikut Kamus Istimewa Peribahasa Melayu (terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia) adalah “Perbuatan yang dilakukan dengan tidak menurut aturan akan jadi tertawaan orang ramai. racik = jerat”.